Företagsservice

Vi anpassar lokaler efter företagets behov och sköter löpande fastighetsunderhåll. Låt oss veta vilka behov ni har för att verksamheten och personalen ska få bästa möjligheter. Vi bygger om kontor, affärslokaler, industribyggnader och lager.